• Mesajınız başarı ile gönderilmiştir.En kısa zamanda dönüş yapılacaktır.İlginize teşekkür ederiz.
 • Tamam
 • Mesaj gönderme esnasında hata oluştur.Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 • Tamam
 • Pzt - Cum
 • :
 • 09:00 - 18:00
 • Cumartesi
 • :
 • 09:00 - 13:00
 • 0(212) 678 69 69
 • info@rulman.com.tr
B2B SÝSTEMÝMÝZ AÇILMIÞTIR.GEREKLÝ BÝLGÝ VE KURULUM ÝÇÝN ÝLETÝÞÝME GEÇÝNÝZ.
BÝZ KÝMÝZ?
2002 yýlýndan günümüze,tecrübeli personeli ile faaliyetlerine devam etmekle olan firmamýz, sektörün rulman ihtiyacýný karþýlamak için çalýþmaktadýr.
HAKKIMIZDA
2002 yýlýnda ticari yaþamýna baþlayan Rulman Dünyasý, günümüzde de faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana ürün grubu rulman ve rulman aksamlarý olan firmamýz, kýsa zamana kadar kayýþ ve zincir ürünlerini de stoðuna katmýþtýr. Firmamýz bu ürün gruplarýnda sektörün önde gelen markalarýnýn Türkiye resmi distribütörlüðünü yapmaktadýr.
VÝZYONUMUZ
Yenilikçi, akýlcý ve ilkeli yaklaþýmýmýz ile sektörün lider firmasý olmak.
MÝSYONUMUZ
Firmamýz müþterilerinin ihtiyaçlarýný karþýlamak için pazardaki yenilikleri, yeni ürünleri ve teknolojik geliþmeleri takip ederek müþteri odaklý çalýþmaktadýr. Bütün bu çabamýz, çalýþanlarýmýz ile birlikte en kaliteli hizmeti verip, pazardaki saygýnlýðýmýzý her geçen gün arttýrmaktýr
ÜRÜNLERÝMÝZ
Firmamýz bünyesinde otomotiv, sanayi ve forklift rulman çeþitleri bulunmaktadýr. Ürün detaylarý için bizimle iletiþime geçebilir ya da B2B sistemimizi kullanabilirsiniz.
DÝSTRÝBÜTÖRLÜKLERÝMÝZ
Sektörün rulman ihtiyacýný karþýlamak için dünyada kalite standartlarýna ulaþmýþ olan markalarýn Türkiye'de resmi distribitörlüðünü yapmaktayýz.